Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları EnstitüsüOrtadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı